Vyhledávač

Anketa

Současná Policie ČR trpí nejvíce :
 
Stotisícové odměny policejních ředitelů jsou :
 

Počítadlo přístupů


Zločin se nesmí vyplácet Tisk E-mail
Hodnocení čtenářů: / 3
SlabéVynikající 
Středa, 01 říjen 2008
Měsíčník Policista

Vyšlo v čísle 7/2005


"Finanční policie" je specializovaný útvar, který vznikl před necelým rokem, proto jsme si nechali panem ředitelem popsat historii a dosavadní činnost.

"Finanční policie" (dále jen FIPO) je neoficiální název pro Útvar odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality SKPV, který tvoří centrála v hlavním městě Praze a dále celkem 6 expozitur v sídlech původních krajských měst, tzn. v Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Brně a Ostravě. Působnost útvaru je rozdělena do tří základních oblastí. FIPO se zabývá objasňováním nejzávažnějších daňových trestných činů, kde obvyklou hranicí příslušnosti je způsobená škoda přesahující 5 milionů Kč, FIPO však často zpracovává i případy, kdy se škody pohybují ve stovkách milionů korun. Další oblastí působnosti je boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Tato oblast zahrnuje dva směry rozpracování, kdy první z těchto směrů je obvykle startován v důsledku realizace podezřelých finančních nebo majetkových operací, které vzbuzují podezření že jde o zastírání původu prostředků získaných trestnou činnosti a naším cílem je odhalit zdrojový trestný čin a zadokumentovat následně i trestný čin označovaný jako tzv."praní špinavých peněz".Tím druhým směrem činností pak je vyhledávání, dokumentace a zajišťování výnosů z trestné činnosti již odhalených trestných činů známých pachatelů.V těchto případech také poskytuje FIPO jako specializovaný útvar součinnost spočívající ve vyhledání a zajištění výnosů z trestné činnosti dalším útvarům policie, objasňujícím obvykle tu nejzávažnější trestnou činnost. Jsou to především útvary s celorepublikovou působností, jako je např. Národní protidrogová centrála, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu či Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality. Na vyžádání poskytujeme v některých případech takový servis i útvarům s regionální působností, tzn. krajským správám, ale i okresním ředitelstvím PČR. Další důležitou oblastí působnosti FIPO je boj proti financování terorismu. Přestože je tato specializace v podmínkách Policie ČR novinkou, lze konstatovat že podezřelé finanční operace tohoto druhu byly již i na našem území indikovány.

Útvar jistě nevznikl jen tak na zelené louce. Můžete nám popsat, jak se historie jeho vzniku vyvíjela?

Základní stavební jednotkou FIPO byl již existující odbor výnosů a praní peněz, který se oddělil od Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK).Další část FIPO tvořilo 255 tabulkových míst delimitovaných od Ministerstva financí.Tyto tabulky byly obsazovány vhodnými policisty z řad jiných útvarů PČR ale i některými specialisty z civilního sektoru.Je skutečností, že personální obsazení FIPO proběhlo na základě jednoho z nejpečlivějších personálních výběrů v dějinách Policie ČR.Počet zájemců o práci u FIPO více než sedminásobně převýšil počet volných míst.Finanční policie vznikla jako důsledek realizace usnesení vlády České republiky ze srpna roku 2003, kterým byl sledován cíl důsledného omezení nejzávažnějších forem finanční kriminality.V návaznosti na toto usnesení bylo vypracováno několik variant organizačního schématu a koncepce činnosti navrhovaného útvaru finanční policie, z nichž vzešel jako vítězný návrh vypracovaný v té době právě specialisty odboru výnosů a praní peněz. Útvar FIPO je od samého počátku koncipován jako útvar samostatný, jako útvar s celorepublikovou působností. Od ostatních útvarů s celorepublikovou působností se odlišuje rozdílným postavením v organizační struktuře Policie ČR.Odlišnost je dána tím, že tento útvar není podřízen Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, ale je podřízen přímo náměstkovi policejního prezidenta pro trestní řízení.To mu dává prostor k větší samostatnosti, protože odpadá mezičlánek řízení, pokládaný často za neužitečný a nadbytečný.Dosavadní zkušenosti tomuto názoru dávají spíše za pravdu. Druhá, do jisté míry výjimečná dispozice, kterou FIPO má, spočívá v oprávnění pracovníků FIPO k tzv. "průlomu do daňového tajemství".FIPO vznikla 1. července 2004 s tím, že podle usnesení vlády po roce činnosti bude bilancována výslednost útvaru. Nerad bych předjímal, ale domnívám se, že výslednost FIPO bude navzdory složitým začátkům a nutnosti překonat řadu obtíží více než uspokojivá.Objem řešených případů na FIPO v současné době přesáhl počet 400, uspokojivě dochází k nárůstu úspěšně objasněných a ukončených případů. Za první půlrok existence FIPO, tedy od 1.7.2004 do 31.12.2004, byly na základě naší činnosti zajištěny výnosy z trestné činnosti a majetek pachatelů v rozsahu přesahujícím 2 miliardy korun.Za první čtyři měsíce letošního roku se objem zajištěných hodnot zvýšil přibližně o další čtvrtmiliardu Kč.Zajišťovány jsou peníze na účtech, peníze v hotovosti, cenné papíry, nemovitosti, luxusní vozidla a velké množství dalších hodnotných komodit. Není pochyb o tom, že zločin a zvláště pak organizovaný zločin, je nesmírně výnosným druhem lidské činnosti.

Ráda bych na tomto místě ocitovala dva konkrétní případy, na kterých váš útvar pracoval a byly zveřejněny.

Akce Finanční policie s krycím názvem List

Po osmi měsících prověřování byly pracovníky FIPO zadrženy 4 osoby čínské národnosti podezřelé z nelegálního dovozu zboží z Čínské republiky. První den zásahu, na kterém se vedle Stálé pořádkové jednotky podílel také Útvar rychlého nasazení a Cizinecká a pohraniční policie (100 lidí), bylo na území hlavního města provedeno 15 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Finanční policie při nich zajistila 4,3 mil. korun, movitý majetek ve výši 3 mil. korun (osobní vozy) a velké množství zboží v dosud nevyčíslené hodnotě. Zboží bylo zajištěno v jednom ze skladů o rozloze více než 1 100 m2 v objemu několika desítek tun. Po zadokumentování bude vše předáno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V bezpečnostních schránkách zadržených bylo ještě zajištěno 5,2 mil. korun.

Proti všem čtyřem zadrženým bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 148/1,4 tr. zákona. Jsou podezřelí, že od počátku roku 2002 dovezli z Číny na naše území různé spotřební zboží, převážně textil v hodnotě převyšující 650 mil. korun, které prodali, aniž by zaplatili clo a DPH. Získané finance pak posílali do zahraničí, hlavně do Číny. FIPO zaznamenala škodu na clu a DPH, která vznikla České republice, ve výši 156 mil. korun a předpokládá se, že v průběhu vyšetřování se škoda ještě zvýší.FIPO stíhá pro zkrácení daně dva ředitele lihovarů

Trestní stíhání tří mužů ve věku 33, 46 a 51 let pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve formě spolupachatelství podle ustanovení § 148/1,4 trestního zákona zahájil policejní komisař finanční policie.

Dva z obviněných, oba jako společníci a jeden z nich také jako ředitel obchodní společnosti, jsou podezřelí, že v roce 2005 vyskladnili z objektu lihovaru na Chrudimsku minimálně 26 tisíc litrů surového lihu, který nebyl společností evidován a byl vyroben bez dohledu celních orgánů. Škoda na neodvedené spotřební dani byla vyčíslena na více než 6 mil. korun. Třetí z obviněných jako společník jiné obchodní společnosti měl tento surový líh odebrat za účelem jeho rafinace a následného vyskladnění bez dohledu celního orgánu, ale k rafinaci lihu nedošlo. Obviněný muž měl navíc v letošním roce nechat vyskladnit z objektu lihovaru minimálně 9 tisíc litrů rafinovaného lihu, který nebyl evidován. Škoda, která tak byla českému státu způsobena byla vyčíslena na více než 2 mil. korun.

Začátky naší práce na FIPO jsou do značné míry spojeny s historií týmu "VÝNOSY". Tato jednotka vznikla v roce 2001 a ve svém začátku čítala pouhé tři pracovníky. Tým vznikl jako experimentální skupina, s cílem ověřit v praxi tzv. "teorii ekonomického rozpracování zločineckých struktur". Tato teorie byla vypracovaná na základě získaných zkušeností v boji s organizovanými zločineckými gangy v době mého zařazení na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (dále jen ÚOOZ).Ústřední myšlenkou této teorie je zasáhnout organizovaný zločin v jeho nejslabším místě, za který je považován právě zločinecký zisk.Tvrdíme tady, že zisk je Achilovou patou zločinu a dokážeme li jej účinně odčerpat, máme naději na to, že náš boj s organizovaným zločinem má naději na úspěch.

Rozplétat zločinecké struktury není rozhodně snadnou záležitostí a trvá mnoho měsíců, nebo i více než rok, než proniknete hlouběji do struktury zločinného gangu, ale nám se opravdu v mnoha případech takto nebezpečné gangy dařilo rozbíjet. Některé tyto organizace měly přitom velmi vyspělou úroveň řízení a konspirace,výborné zázemí, jejich členové byli vyzbrojeni, páchali trestnou činnost vysoce organizovaným a efektivním způsobem a dosahovali velmi vysokých zisků. Při realizacích těchto případů,při zadržování pachatelů a při domovních prohlídkách v rezidencích pachatelů jsme pak často nacházeli poměrně značné sumy finančních prostředků. Vzpomínám si na případ, kdy jsme při domovní prohlídce v domě obchodníka s lidmi ve skříni objevili objemný uzavřený vak na hokejovou výzbroj.Když jsme jej otevřeli, nemohli jsme uvěřit vlastním očím. Vak byl doslova napěchován penězi, byl naplněn mnoha tisíci bankovek nejrůznějších měn a hodnot. Rozdělili jsme se s kolegy na několik skupin a mnoho hodin jsme sčítali a zapisovali bankovku po bankovce do protokolu o domovní prohlídce, vždy název bankovky, hodnotu bankovky, číslo bankovky a pořadové číslo. Byla to nekonečná práce, některé bankovky se nedaly ani přečíst, protože pocházely z Asie a byly popsané písmem vypadajícím jako rozsypaný čaj. Vyndavali jsme švýcarské franky,libry, guldeny, marky, dolary, dánské koruny, asijské peníze, no prostě všechny možné měny. Byl to takový novodobý poklad. Poklad jsme zajistili, mnoho hodin sepisovali a s pocitem velkého vítězství předali vyšetřovateli. Dodnes na to vzpomínám. Vzpomínám, jak tehdy pan vyšetřovatel lamentoval, co že s tím bude dělat. Nakonec od nás vak s penězi převzal a zamknul do trezoru. Za dva dny jsme zjistili, že stejný vyšetřovatel vrátil všechny peníze družce obviněného. Celá naše práce tehdy tak vyšla vniveč, jako když neuděláte nic. Myslím, že právě tato zkušenost byla mým momentem uvědomění, že když nedosáhneme zločincům na jejich zločinecký zisk, nemůžeme být efektivní v boji s organizovaným zločinem. Organizovaný zločin často není nic jiného, než zvláštní forma podnikání, kdy jsou nabízeny služby nebo zboží zákonem potlačované nebo zakázáné. Výnosnost takových aktivit je vždy značná, ať je již obchodováno s bílým masem, se zbraněmi,s narkotiky nebo ať jsou nabízeny služby v oblasti padělání a pozměňování peněz, dokumentů, nebo cokoli dalšího.

V této fázi byl počátek zrodu myšlenek o samostatné policejní jednotce, která by se specializovala na vyhledávání, dokumentaci a zajišťování zločineckých zisků.Byl to však jen sen a trvalo ještě poměrně dlouhou dobu, než se podařilo takový tým postavit.Když se však tak stalo, tým "Výnosy" od samého počátku dosahoval vynikajících výsledků.Tři lidé po dvou měsících činnosti zajišťovali majetky v objemech mnoha desítek milionů korun. To byl neuvěřitelný úspěch. Bilance zajištěných hodnot celé Policie ČR v těch dobách se pohybovala za celý rok v hodnotě kolem 200 milionů korun.

Tým "Výnosy" byl v důsledku svých výborných výsledků průběžně posilován.Pro tuto problematiku se nám podařilo nadchnout mnoho špičkových kriminalistů, prosluli jsme zarputilostí v boji za odčerpávání výnosů. Dařilo se nám dosahovat dobrých výsledků. Po roce existence týmu jsme získali cenu ministra vnitra jako tým roku.Tahle práce měla a má smysl.

Tým "Výnosy" byl po čase zformován do samostatného oddělení. Po dvou letech činnosti tato jednotka rozšířila svou působnost o problematiku tzv. "praní špinavých peněz" a byla transformována do podoby samostatného odboru. Díky této jednotce se v krátké době podařilo naši republiku zařadit mezi země, kde se v praxi skutečně daří objasňovat trestné činy charakteru legalizace výnosů z trestné činnosti.

Objasněné případy začaly být zveřejňovány v médiích. Poškozeným jsme dali naději na vrácení alespoň části majetku, o který přišli v důsledku spáchané trestné činnosti.A zločin už si sám sebou nemůže být jistý tak, jako tomu bylo dřív.Není náhodou, že ústředním mottem jednotky "Výnosy", které do svého vínku převzala i FIPO je : "Zločin se nesmí vyplácet".

Pokud se vám podaří zajistit majetek pachatelů, musí se o něj někdo postarat. Dovedu si představit, že není problém zajistit finanční prostředky nebo třeba dům, ale jak je to v případě zajištěného stáda krav, továrny, která zaměstnává občany nebo např. letadla?

Tady se dostáváme k problému vlastního výkonu správy zajištěného majetku. V jednom z našich prvních případů jsme zjistili, že jeden z hlavních pachatelů závažného trestného činu, kde způsobená škoda dosahovala 100 mil.Kč, je vlastníkem motorového letadla v hodnotě asi 200tis. USD. Letadlo bylo na území ČR, a my jsme měli velkou ambici toto letadlo zajistit. Takové zajištění může provést v přípravném řízení trestním státní zástupce. Dali jsme proto podnět příslušnému státnímu zástupci k zajištění předmětného letadla. Státní zástupce dlouho marně přemýšlel nad tím, jak takové zajištění provést. "Já ho sice můžu zajistit," říkal nám, "ale kde bude stát, kdo se o něj bude starat - trestní řízení se může táhnout rok i déle, co když se letadlo poškodí?" Našli jsme letiště, kam by bylo možné letadlo postavit, i jednoho pilota z šesti jediných v ČR s oprávněním takovým letadlem letět. Pilot si kladl podmínku, že let musí být pojištěný, před letem musí být provedena speciální prohlídka, bez které nesmí do vzduchu, a za další, pokud sedí letadlo na zemi, tak se musí pravidelně provádět konzervační speciální kúra. Pokud by se neprováděla, letadlo už nesmí nikdy do vzduchu a celá jeho hodnota by zůstala jen cenou železného šrotu. Zajištění letadla se najednou ukázalo být velmi drahé a ukázalo se, že trestní řád nenabízí možnosti správy takového zajištěného majetku. Byl to zásadní problém. Na tomto případě se dobře ukazuje, že jsme v té době nebyli dostatečně schopni zajistit pachatelům majetek pocházející z trestné činnosti, a to bylo nepřijatelné. Problém se netýká jen letadel, ale třeba i stáda krav, koní, chodu továrny, dílny, řešení pracovně právních vztahů.

Došli jsme k názoru, že by bylo na místě vypracovat speciální zákon, který by upravoval výkon správy takovéhoto zajištěného majetku. Názor byl akceptován a byl vypracován návrh zákona o výkonu správy zajištěného majetku v trestním řízení. Zákon byl projednán, schválen vládou a parlamentem, je platný a od 1. ledna 2004 účinný. Je to Zákon č.279/2003 Sb.

Za první rok naší existence se nemůžeme pochlubit nějakou velkou plejádou případů, které byly odsouzeny a nabyly právní moci. Případy, které jsme zpracovávali na začátku našeho působení, jsou teprve projednávány před soudem. Proto nemůžeme uvádět mnoho konkrétních případů.

Zabýváte se tedy různou závažnou trestnou činností. Která je podle vašeho názoru nejvýnosnější pro pachatele, tedy nejškodlivější pro náš stát?

K nejvýnosnější trestným činům patří nepochybně trestné činy daňové. Tady je často neuvěřitelný prostor pro získání astronomických zisků, pohybujících se v řádech stovek milionů korun až miliard.. Daňová kriminalita je nesmírně složitá, a proto byl na FIPO vytvořen početný tým specialistů právě na tuto problematiku. Nebezpečí, které se váže k daňové kriminalitě, má strategický význam pro republiku, pro společnost, ale i pro každého z nás. Problém nedostatku státních prostředků se odráží ve financování vědy, výzkumu, zdravotnictví, vzdělání, kultury, sportu a mnoha dalších odvětvích našeho života.

Dagmar LINHARTOVÁ