Vyhledávač

Anketa

Současná Policie ČR trpí nejvíce :
 
Stotisícové odměny policejních ředitelů jsou :
 

Počítadlo přístupů


Rozhovory Tisk
Vážení návštěvníci,
 
níže uvádím rozhovor, který jsem poskytl deníku PRÁVO, a který byl zveřejněn dne 1.12.2008 pod názvem "Přechodem na euro zaplaví trh špinavé peníze". Jako BONUS pro návštěvníky tohoto webu jsem se rozhodl umístit na těchto stránkách i přepis nezkrácené verze rozhovoru. Naleznete jej v záložce "ARCHÍV" pod heslem "Vladimír Zimmel pro deník Právo - přepis původní verze rozhovoru ".
 


 01.12.2008 - Jakub Troníček - Zpravodajství - str. 07

Přechodem na euro zaplaví trh špinavé peníze


BÝVALÝ ŘEDITEL FINANČNÍ POLICIE VLADIMÍR ZIMMEL ŘEKL PRÁVU:

* Finanční policie (FIPO) měla pod vaším vedením na starost vyhledávání a zajišťování zisků ze zločinu. Má teď např. tzv. zloděj století František Procházka větší šanci vyprat ukradenou půlmiliardu korun, než by měl před zrušením FIPO koncem roku 2006?

Podle mého názoru ano. Pokud vím, po zrušení FIPO už nebyl objasněn žádný případ praní peněz, tedy pokud mluvíme skutečně o špinavých penězích. Specializované pracoviště výnosů a praní peněz, které bylo zařazeno pod protikorupční policii, bylo zdecimováno odchody těch nejzkušenějších kriminalistů a odešli z něj bez výjimky také úplně všichni velitelé. U policie vlastně zůstal už jen jediný z nich, ale i ten byl přeřazen na jinou problematiku. I když zde zůstalo několik šikovných lidí, myslím, že nějakou dobu ještě potrvá, než docílí alespoň nějakých výsledků.

* Jaký postup byste vlastně Procházkovi coby odborník z druhé strany barikády doporučil?

Procházkovi ani nikomu podobnému bych samozřejmě nedoporučil nic. Neznamená to ale, že bych si s takovým úkolem nevěděl rady.

* Kolik špinavých peněz u nás vlastně může být?

Objemy výnosů z trestné činnosti lze jen odhadovat, nikdy je nemůžete určit přesně. Různé zdroje uvádějí, že v ČR jde o sumu mezi 100 až 200 miliardami korun ročně. Podle mého názoru jde o reálnou sumu, i když se přikláním spíše ke spodní hranici uváděných odhadů. To nic nemění na tom, že jde o nepředstavitelné bohatství. V podmínkách naší země jsou nejvyšší výnosy generovány jednoznačně z ekonomické kriminality.

* Co bude pro tuto oblast znamenat přechod na euro?

Řekl bych, že snahu zbavit se českých korun, a to ve velkém. Nepředpokládám, že půjde jen o snahu o prostou směnu peněz. Domnívám se, že na trh může být uvedeno skutečně ohromné množství peněz, za které bude nakoupeno vše, co se koupit dá. Myslím si, že tenhle proces už dokonce nějakou dobu probíhá.

* Bude snaha zločinců o vyprání českých korun před přechodem na euro znamenat pro policii šanci, jak se k těmto výnosům z trestné činnosti dostat?

Velmi se obávám toho, že zde neexistuje síla, která by jim v tom mohla zabránit. S velkou lítostí musím konstatovat, že kriminálka je v tak bídné kondici, jakou za posledních dvacet let nepamatuji. Její současné možnosti efektivního boje proti tomuto fenoménu jsou podle mého názoru jen teoretické či spíše hypotetické. A pokud se tahle poslední klíčová etapa zločinu podaří, podstatně posílí a s velkou pravděpodobností ovládne část ekonomiky. S rostoucí ekonomickou silou tak rovněž získá významnější možnost ovlivňovat výkon státní správy, než je tomu již dnes.

* Zločinci často mívají luxusní vily a další majetky, na které by si legálním způsobem nikdy nemohli vydělat. Proč jim je úřady nemohou zabavit?

Jedná se o problematiku zisků z neidentifikovatelných zdrojů, pro které se i v odborných kruzích vžil název UFO-zisky. Jde o majetek z nelegálních zdrojů, u kterého ale z různých důvodů nelze prokázat jeho původ v konkrétní trestné činnosti. Jde tím pádem o majetek nezajistitelný a nezkonfiskovatelný. Je to samozřejmě obrovský problém, který představuje významné bezpečnostní riziko. Současné vedení resortu vnitra a spravedlnosti však, alespoň pokud vím, žádnou zřetelnou pozornost řešení této problematiky nevěnuje. ČR dosud nemá ani potřebnou legislativu, kterou by mohl být tento nebezpečný fenomén postihován.

* Bral jste jako osobní prohru, když byla finanční policie zrušena?

FIPO bylo špičkově vybavenou policejní jednotkou, a to jak personálně, tak i materiálně a technicky. Dosahovalo vynikajících výsledků v boji se zločinem, a přitom v době svého zrušení podle mého názoru ještě zdaleka nedosáhlo svých skutečných možností. Jeho zrušení je prohrou pro všechny. Připomíná to situaci, kdy velitel flotily vydá pokyn k torpédování své jediné ponorky. Vysvětlí to tak, že posádka ponorky posílí posádky postarších hladinových lodí. Kdo chce, ať tomu věří. Já se však nemohu zbavit pocitu, že skutečný smysl byl někde jinde. Možná některé nepřátelské cíle hluboko pod hladinou měly zůstat neobjeveny.

* Opravdu Česká republika zrušením FIPO porušila své zahraniční závazky, jak tvrdila opozice?

Slůvko porušení bych možná nahradil slůvkem vybočení. Zrušení FIPO lze jednoznačně vnímat jako naprosto opačný trend, než ke kterému vyzývá EU a jenž také vyplývá z příslušného rozhodnutí Rady Evropy, kterým je ukládáno členským zemím zřídit nebo určit úřad, jenž se bude zabývat zajišťováním majetku pocházejícího ze zločinu. Je zřejmé, že má jít o specializovaný úřad na centrální úrovni. To, že byl takový úřad u nás zrušen, lze s malou mírou nadsázky pojmenovat jako návrat do středověku.

*Vedení policie ale argumentuje tím, že poslání zrušeného útvaru plně převzala protikorupční policie.

Oním pověřeným úřadem může být samozřejmě i jiný existující policejní útvar, například protikorupční policie. Pokud vím, tato varianta se připravovala. Ovšem v situaci, kdy si tento útvar zrušil specializované pracoviště na vyhledávání a zajišťování výnosů, by toto pověření znamenalo jen jakési formálně technické splnění rozhodnutí Rady Evropy.

* Jaké jsou tedy podle vás cesty k zefektivnění boje proti praní špinavých peněz? Mluvilo se například o zřízení centrálního registru účtů, byl by to přínos?

Centrální registr účtů lze považovat za skutečně velmi užitečný a perspektivní nástroj. Umožnil by oprávněnému subjektu rychle a na jediném místě zjistit, zda zájmová osoba vlastní účet, případně zjistit, kdo je majitelem či disponentem konkrétního účtu. Odpadá zbytečné dotazování a korespondence s desítkami dalších institucí. Neznamenalo by to přitom žádné zvýšení pravomocí policie, jak se často mylně uvádí. Současný systém získávání informací o účtech podezřelých osob je neuvěřitelně administrativně náročný, drahý, pomalý a málo efektivní. Je rovněž málo šetrný k ochraně osobních údajů osob, jejichž účty jsou předmětem prověřování. Zřízení centrálního registru by tato negativa odstranilo.

* Od policie jste letos na jaře po dvaceti letech odešel, co nyní děláte?

Odstěhoval jsem se z České republiky a pracuji v zahraničí pro koncern zabývající se výrobou platebních karet.

* Stínový ministr vnitra za ČSSD František Bublan prohlásil, že kdyby se sociální demokracie dostala zpátky k moci, tak by se chtěla k myšlence specializované finanční policie vrátit. Šel byste do toho případně znovu?

O svém návratu k policii neuvažuji. Pokud bych o tom přesto měl přemýšlet, určitě bych se nechtěl rozhodovat na základě politického rozložení sil, ale na základě důvěryhodnosti osobností v čele ministerstva a policie a jejich zájmu vést efektivní boj se zločinem. Současné vedení resortu i policie v tomto ohledu mou důvěru nemá.